Andrijana Ćulafić

LIČNI PODACI

 

IME I PREZIME: DR ANDRIJANA ĆULAFIĆ,

specijalista higijene, subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi, master menadžmenta u zdravstvu

 

DATUM I MESTO ROĐENJA: 09.12.1969, Bačka Topola

ADRESA PREBIVALIŠTA: Novi Beograd 11070, Luja Adamiča 12/13

RADNO MESTO: Specijalistička ordinacija iz oblasti higijene LILO
e-mail: stebor99@gmail.com

Mob.: +381 60 3310 892

 

OBRAZOVANJE

 

–          2012.godina; subspecijalizacija iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih ljudi na Institutu za higijenu Sektora za preventivni medicinu VMA

–          2010.godina, master iz oblasti menadžmenta u zdravstvu

–          2003.godina; specijalizacija iz oblasti higijene na Institutu za higijenu Sektora za preventivni medicinu VMA

–          1995.godina; Medicinski fakultet Novi Sad

–          srednja škola prirodno-matematičkog smera, smer pomoćni istraživač i fizici u Bačkoj Topoli

–          osnovna škola u Bačkoj Topoli

 

 

RADNO ISKUSTVO

–        2013.-, osnivač i dijetolog u specijalističkoj ordinaciji iz oblasti higijene LILO

–        2006 – 2012, specijalista higijene na Institutu za higijenu Sektora za preventivnu medicinu VMA

–        1999 – 2006, Zavod za javno zdravlje Subotica

–        1995 – 1999, Dom zdravlja Dr Hadži Janoš, Bačka Topola

 

OBLASTI RADA

 

–          medicinska nutritivna terapija zdravih i bolesnih ljudi

–          ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirica i predmeta opšte upotrebe,

–          ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće,

–          uvođenje sistema menadžmenta za kvalitet (ISO 9000), zaštitu životne sredine (ISO 14000), bezbednost i zaštitu na radu (ISO 18000), bezbednost hrane (ISO 22000).

 

 

Članstvo: SLD, Društvo za ishranu Srbije, Udruženje za medicinu sporta Srbije.