Barbara Damnjanović Pažin

Barbara Pazin

Zovem se Barbara Damnjanović Pažin. Rođena sam u Beogradu 8.4.1971.

Osnovnu i srednju (X beogradsku gimnaziju) školu sam završila u Beogradu. Tokom ovog perioda školovanja, bila sam aktivan sportista. Bavila sam se sportskim plivanjem od svoje 7. do 17. godine i bila takmičar. Trenirala sam u plivačkom klubu „Crvena zvezda“, a potom u PK „11. April“. Učestvovala sam na brojnim domaćim takmičenjima, uključujući i državna prvenstva (bivša SFRJ), gde sam kao najviši uspeh ostvarila 4. mesto u državi. Na republičkim takmičenjima (tada SR Srbija) osvajala sam brojne medalje i bila dugo godina nosilac pionirskog rekorda na 200m mešovitim stilom za devojčice do 12 godina.

Po prestanku aktivnog takmičarskog bavljenja plivanjem, nastavila sam sa aktivnostima u sportu tako što sam 10 godina radila kao trener. Prvo u PK „11. April“, a potom u Školi plivanja „Delfin“ koja je bila „istureno odelenje“ PK „Partizan“.

Kao mali kuriozitet, pomenuću da je Ana Ivanović bila moj „mali plivač“ u Školi plivanja „Delfin“ pre nego što je postala teniserka.

1989. godine sam upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao prva generacija „šestogodišnjih“ studija.

Diplomirala sam 1996. u Julskom ispitnom roku, bez dana apsolventskog staža, u prvih 20 studenata moje generacije, sa prosečnom ocenom 9,44.

Odmah sam nastavila i obavezan jednogodišnji staž, a edukaciju sam nastavila u okviru Postdiplomskih studija, na odseku za Humanu reprodukciju, Medicinskog fakulteta u Beogradu.

U međuvremenu, po položenom državnom ispitu, počela sam da volontiram u GAK „Narodni front“. Zvanično, specijalizaciju sam započela u školskoj 1997./98. godini, a 1998. godine u Junu, bila sam primljena u stalni radni odnos redovnim konkursom.

Stupanje u stalni radni odnos, bio je na izvestan način i moj rastanak od aktivnog bavljenja sportom.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva sam završila 2002. godine, sa ocenom 5 (ocene na specijalističkom ispitu su 1-5).

Od tada radim na odelenju visokorizičnih trudnoća (OVRT) u GAK „Narodni front“.

2006. godine sam odbranila svoju magistarsku tezu i stekla zvanje „magistra u medicinskim naukama“.

U međuvremenu sam učestvovala u izradi publikacija (monografije), više stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i bila predavač na nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa.

Udata sam, imam dvoje dece – dva dečaka od 14 i 7 godina.

Stariji sin je aktivan sportista, član TSS.

Živim na Novom Beogradu, jer volim prirodu, u prvom redu blizinu reke i sport.