Biljana Vitošević

Biljana Vitosevic

Lični podaci

  • Ime i prezime: Biljana Vitošević
  • Datum i mesto rođenja: 18. novembar 1962, Kragujevac
  • Prebivalište: Beograd

Obrazovanje

  •  Doktor medicinskih nauka, oblast fiziologije, medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Oblast interesovanja

  • Eksperimentalna fiziologija
  • Biologija vežbanja
  • Genetski i molekularni aspekti vežbanja

Radno mesto

  • Profesor na Fakultetu za sport I fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini (Kos. Mitrovici)
  • Reference: Autor I koautor  više desetina naučnih radova