Danijela Ristić-Medić

Danijela Ristic Medic

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Magistarski rad iz oblasti higijene ishrane odbranila je 1997. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 2005. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih ljudi odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine. Stalno je zaposlena u Centru izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu kao naučni saradnik. Najveći deo svog istraživačkog rada bazira na navikama u ishrani, nutritivnom statusu, nutritivnoj terapiji, analizi profila masnih kiselina seruma i eritrocita kao biomarkera dijetarnog unosa, sa posebnim aspektom u definisanju uloge masnih kiselina u zdravlju i bolesti. Pored istraživačkog rada u oblasti hrane i ishrane, konsultant je i za različite poremećaje ishrane i uhranjenosti u okviru Savetovališta Centra. Predavač je na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz oblasti dijetnih masti, ishrane kardivaskularnih i nefroloških bolesnika, i ishrane u toku i posle onkološkog lečenja. Odnos između dijetarnog unosa joda, biomarkera statusa i efekta na zdravlje sa matematičkim modelom meta analiza, je deo njene aktivnosti u okviru međunarodnog F6 projekta a trenutno je i saradnik na F7 projektu ODIN vezanom za optimalni unos vitamina D. Nastavnik je doktorskim studijama na Biološkom fakultetu iz predmeta Biološka osnova metaboličkog sindroma u okviru modula Integrisane nauke o ishrani. Publikovala je stručne i naučne radove u međjunarodnim časopisima posvećene epidemiološkom, kliničko-eksperimentalnom i eksperimentalnom izučavanju ishrane i metabolizma.