Ivan Nikolić

Ivan Nikolic

Završio je Medicinski fakultet u Beogradu, gde je dugo godina radio kao student-demonstrator na predmetu Histologija sa Embriologijom. Nakon završenog pripravničkog staža, radio je kao klinički lekar-volonter na Institutu za Onkologiju i Radiologiju Srbije, a potom je sa radom nastavio u ordinaciji sportske medicine „Vita Maxima“. Do sada ima jedan naučni rad iz oblasti neurologije na temu korelacije primarnih glavobolja sa poremećajima spavanja. Trenutno se bavi istraživanjem BIID (Body Integrity Identity Disorder).