Jasmina Timić

Jasmina Timicx

 

Ime i prezime:          Jasmina Timić

Datum rodjenja:       12. maj 1983.

Mesto rodjenja:        Jagodina   Srbija

Adresa stanovanja:   Jagodina Rade Miljkovic 31/1

Mobilni telefon:       064/211-05-34

E mail:                      bratislavtimic@ptt.rs      jassminatimic@gmail.com

 

Bracni status:           neudata

Vozacka dozvola:    DA

 

 

  • OBRAZOVANJE:

 

FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU (2002-2008)

Visoka strucna sprema  ( VII stepen strucne spreme )

Smer:  DIPLOMIRANI FARMACEUT-MEDICINSKI BIOHEMICAR

 

ZAVRSEN FARMACEUTSKI FAKULTET U BEOGRADU U ROKU SA PROSECNOM OCENOM 9,13

 

POLOŽEN STRUČNI ISPIT

 

STAŽ OD GODINU DANA

 

UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

 

 

  • KURS

 

KURS KONTINUIRANOG OBRAZOVANJA-FARMAKOTERAPIJA TROMBOZA-KLINICKI I LABORATORIJSKI ASPEKTI (dobijen sertifikat o pohadjanu kursa)

 

XXV BIOHEMIJSKI DANI-SOKO BANJA-ZNACAJ ODREDJIVANJA GLIKO- HEMOGLOBINA U SAVREMENOJ DIJAGNOSTICI I TERAPIJI DIJABETESA

 

KURS PRUZANJA PRVE POMOCI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE (DOM ZDRAVLJA STARI GRAD 11. DECEMBAR )

 

KURS O ASERTIVNOSTI (DOM ZDRAVLJA STARI GRAD 4. DECEMBAR )

 

KURS- RESOCIJALIZACIJA OSOBA SA STOMOM

 

POHAĐANJE KURSEVA VEZANI H ZA OBLAST HRANE I DIJETETIKE

 

POHAĐANJE KURSEVA MEDICINE SPORTA I SPORTSKIH NAUKA

 

 

 

 

 

 

 

  • SREDNJA SKOLA

 

GIMNAZIJA ”SVETOZAR MARKOVIC”  JAGODINA  (1998-2002)

Smer:  PRIRODNO-MATEMATICKI

 

 

  • CILJ

 

Rad na Farmaceutskom fakultetu na Katedri za Bromatologiju, ispitivanje hrane, dijetetskih suplemenata za različite populacione grupe, sportska medicina i nauka, ishrana sportista, suplementi kod sportista, analitika lipida, biohemijske analize parametara u telesnim tecnostima, konsultant lekaru pri uspostavljanju dijagnoze, klinicka ispitivanja, istrazivanje lekova, drzanje predavanja vezanih za medicinsku biohemiju, saradnja sa strucnjacima u zemlji i inostranstvu i razmena iskustava uz mogucnost putovanja,

 

 

Trazeni posao:            Rad na neodredjeno vreme

Zeljeni grad:               Beograd   ili inostranstvo

Profesionalna oblast:  Farmacija, Biohemija, Bromatologija

 

  • ISKUSTVO
  • Staziranje:

 

Posao:              Medicinski biohemicar

Period:             od novembra 2008 do oktobra 2009

Kompanija:      Dom Zdravlja Jagodina

Odeljenje:        Laboratorija

Opis posla:       Rad na automatskom biohemijskom analizatoru OLYMPUS, Rad na hematoloskim analizatorima, Rad na plamenom fotometru, rad na Koagulometru, rucno odredjivanje parametara krvi i  urina, rucno odredjivanje leukocitne formule, brojanje trombocita i leukocita, ispitivanje faktora koji uticu na rucno i automatsko odrednjivanje HCO3 u krvi, fizicko-hemijska analiza urina, pregled sedimenta urina, upoznavanje sa trijazom, ispitivanje hemijskog sastava pijacih voda

 

Posao:              Medicinski biohemicar

Period:             Februar-maj  2009

Kompanija:      Bolnica Jagodina

Odeljenje:        Laboratorija

Opis posla:       Rad na automatskom biohemijskom analizatoru BEHRING, Rad na IMULLITE analizatoru za hormone i tumor markere, Rad na aparatu za D-Dimer, Rad na apartu za automatsko citanje sedimentacije, Rad na analizatoru za automatsko ocitavanje fizicko-hemijskih parametara urina

 

 

GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE U CUPRIJI – Institut za Toksikolosku hemiju i Institut za Sanitarnu hemiju (pracenje analiza vode, vazduha, otpadnih voda, ispitivanje teskih metala u namirnicama ATOMSKOM APSORPCIJONOM SPEKTROFOTOMETRIJOM, odredjivanje nutritivne vrednosti namirnica )

 

Boravak na Klinickom centru , Urgentnom Centru u Beogradu, KBC Zvezdara, Institutu za toksikologiju na VMA-Beograd tokom studija

 

 

RAD U POLIKLINICI LABOMEDIKA U BEOGRADU-U LABORATORIJI, ANALIZA BIOHEMIJSKIH PARAMETARA, HORMONA, TUMOR MARKERA, ANALIZA URINA, HBA1C, KRVNA SLIKA

 

 

 

 

 

 

  • STRANI JEZICI

 

Engleski jezik             -napredni nivo

Francuski jezik          -pocetni nivo

Srpski jezik                –maternji

 

 

 

ISPITIVANJA

 

Ispitivanje faktora koji utiču na nivo bikarbonata u krvi, praćenje nivoa bikarbonata u krvi u odredjenima vremenskim intervalima prilikom ručnog odredjivanja kao i prilikom automatskog odredjivanja.

 

Detekcija karakterističnih parametara u urinu kod dijabetičara.

 

Uporedjivanje vrednosti elektrolita u krvi dobijenih plamenom fotometrijom (referentna metoda) i na automatskom analizatoru.

 

Uporedjivanje vrednosti parametara krvi pri ručnom odredjivanju i na automatskom analizatoru.

 

Korelacija parametara urina odrednjenih ručno i na aparatu.

 

Analiza sedimenta urina.

 

Odredjivanje trombo testa, fibrinogena, i CEFO TEST.

 

Strucni saradnik u caopisu LISA, BILJE I ZDRAVLJE

 

 

 

 

 

  • SPOSOBNOSTI U RADU

 

Uspešan rad u timu

Izvršenje zadataka u predvidjenom vremenskom roku

Ušpesna saradnja sa lekarima

Posvecenost radu

 

 

  • KARAKTERISTIKE

 

Angažovanost, upornost, posvećenost.

Sebe vidim u jednoj od vodecih kompanija (laboratorija) farmacije-biohemije .

 

  • PROFESIONALNE  MOGUCNOSTI

 

Timski rad, istraživanje u zemlji i inostranstu, analitika hrane, lekova, biohemijskih analiza

 

2011 godine upis na Doktorske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za Bromatologiju

 

Objavljeni radovi:

 

1. Ivana Djuricic, Jovana Trbojevic, Jasmina Timic, Sladjana Sobajic, Brizita Djordjevic. Analysis of omega-3 fatty acids’ content in fresh sea fish. Book of abstracts. 6 th Central European Congress on Food, Novi Sad, May 23-26 2012; 77

2. Sobajic S, Djuricic I, Timic J, Vickovic D. Effect of flaxseed in hens’ feed on yolk fatty acid composition. Book of abstracts. 12 th Congress of nutrition Belgrade 2012; 106-108

3. Djuricic I, Sobajic S, Timic J. Fatty acid profiles of selected fresh water fish species. Book of abstracts. 12 th Congress of nutrition Belgrade 2012; 336-338

Posedovanje Licenece za pohađanja letnje škole Atina juli 2012. „Foundation of Hellenic world” „applyed science” ( Stipendija od strane Grčke Vlade )

 

ČLAN UDRUŽENJA ZA MEDICINU SPORTA I SPORTSKIH NAUKA

 

ČLAN KOMORE MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE

 

 

ZIVOTNI MOTO:

 

SAMO JE NAJBOLJE DOVOLJNO DOBRO!!!