Radmila Jovanović

Rođena sam 01.02. 1957. godine u Kotoru.

Osnovnu školu, kao nosilac diplome ²Vuk Karadžić² i učešćem na takmičenjima iz matematike i biologije završila sam u Negotinu  1972. godine. Iste godine upisala sam Gimnaziju ²Predrag Kostić² (prirodno – matematički smer) u Negotinu, i završila sa odličnim uspehom 1976.godine.

Medicinski fakultet u Nišu završila sama 1986. godine a tokom studija aktivno sam se bavila sportom (rukometom, igrala za DIN iz Niša i reprezentaciju Srbije, Uručena Zahvalnica grada Niša za doprinos razvoja sporta) i učestvovala na medicinijadama.

Nakon obavljenog lekarskog staža radila sam do 1996.godine u Garnizonoj ambulanti Vojske Jugoslavije kao doktor medicine, zatim u Zavodu za javno zdravlje ²Pomoravlje² Ćuprija a nakon završetka specijalizacije 2000.godine kao Šef odseka za ishranu a potom kao  Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju. Sada sam zaposlena u Zavodu za javno zdravlje Pančevo gde sam dve godine radila na poslovima Pomoćnika direktora za kvalitet a sada kao Šef Odseka za unapređenje ishrane i bezbednost hrane.

Specijalistički ispit iz Higijene položila sam 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Naslov mog specijalističkog rada bio je ²Zdravstveno stanje i uhranjenost izbegličke populacije žena od 18 – 49.god. na teritoriji Pomoravskog okruga².

Poslediplomske studije – uža specijalizacija iz oblasti Ishrana zdravih i bolesnih ljudi na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila sam  2004.godine a tema rada bila je ²Stanje uhranjenosti i kvalitet ishrane izbegličke populacije starih na teritoriji Pomoravskog okruga².

Zvanje primarijusa stekla sam 2009.godine.

Dana 15.07.2010.godine stekla sam akademsko zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinkom fakultetu u Nišu. Naslov moje magistarske teze bio je ²Zdravstveni aspekt ispitivanja fizičke aktivnosti kod adolescenata².

Uže polje rada (i stručnog obrazovanja) kao i interesovanja su mi ekologija i ishrana. Detaljno sam upoznata sa zahtevinma standardima SRPS ISO 9001 i 17025 jer sam u prethodne dve godine kao pomoćnik direktora za kvalitet uspešno vodila  proces akreditacije i sertifikacije Zavoda za javno zdravlje Pančevo ka i principima HACCP sistema u oblasti bezbednosti hrane i izradi OPA projekata (za sve edukacije imam validne sertifikate) .

Autor sam više radova koji su objavljeni u domaćim časopisima ili prezentovani na naučnim skupovima sa međunarodnim učešćem (spisak pojedinih radova u daljem tekstu).

Autor sam više predavanja u okviru kurseva i stručnih sastanaka koji su akreditovani od strane

Autor sam i realizator više kurseva KME akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije (domaći kursevi I kategorije)

Služim se engleskim i ruskim jezikom. Poznajem dobro rad na računaru (Microsoft Office, Internet).

Član sam Srpskog lekarskog društva, sekretar Sekcije za preventivnu medicinu.

Udata sam i majka dva deteta (kći Jovana – apsolvent na Filološkom fakultetu, engleski jezik i sin Mladen – 1.godina Ekonomskog fakulteta u Beogradu).

 

 

Objavljeni su mi sledeći radovi:

 

 1. Jovanović R., Ranđelović V., Pavlović S.: Higijenska ispravnost vode za piće vodovoda Rekovac,  WW 99 – Mali vodovodni i kanalizacioni sistemi, Novi Sad, 1999, Kvalitet vode 1 – 2 (2): 81 – 84
 2. Jovanović R., Ranđelović V., Pavlović S.: KVALITET SIROVIH VODA IZVORIŠTA “ NEMANJA „ JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA, 28.KONFERENCIJA O AKTUELNIM PROBLEMIMA ZAŠTITE VODA, ZAŠTITA VODA ,99 ,Soko Banja, 12 – 15. oktobar, 1999.god., Strana 281– 285

 

 1. Jovanović R., Ranđelović V., Pavlović S.: ANALIZA KVALITETA SIROVIH VODA IZVORIŠTA                   „SVETA PETKA“ KOD PARAĆINA, JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA, 29.KONFERENCIJA O AKTUELNIM PROBLEMIMA ZAŠTITE VODA, ZAŠTITA VODA 2000 , Mataruška Banja, 06 – 09.jun, 2000.god., Strana 331– 334

 

 1. Jovanović R., Ranđelović V., Pavlović S.: Zdravstveno stanje i uhranjenost izbegličke populacije žena na teritoriji Pomoravskog okruga, Ekološka istina, XIII stručni sastanak preventivne medicine Timočke krajine.; Sokobanja,  2000., Knjiga 2: 30 – 35

 

 1. Jovanović R., Ranđelović V., Obradović B., Pavlović S.: KARAKTERISTIKE CENTRALNOG SNABDEVANJA I HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE VODOVODA ĆUPRIJA, EKOLOŠKA ISTINA 2001, XIV stručni sastanak PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE, Donji Milanovac,        03 – 06. jun,  2001.god., Strana 269 – 271

 

 1. Jovanović R., Jocić I., Kostić M.: Analiza rezultata mikrobiološke ispravnosti životnih namirnica na teritoriji Pomoravskog okruga u toku 2002.godine Internacionalni kongres Zdravlje za sve –  perspektive zdravlja u 21.vjeku, B.Luka, 2003., Zbornik radova (1):301 – 309

 

 1. Jovanović R., Jocić I., Kostić M., Veljković S.: ISPRAVNOST  ŽIVOTNIH  NAMIRNICA   UZORKOVANIH NA ZELENIM PIJACAMA POMORAVSKOG  OKRUGA, EKOLOŠKA ISTINA 2003,XVI stručni sastanak PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE, Donji Milanovac, 02 – 04. jun,  2003.god., Strana 199 – 201

 

 1. Jovanović R., Pavlović S., Jocić I., Radovanović D.: ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA MIKROBIOLOŠKIH SVOJSTAVA VODA REKE RESAVE, DANI PREVENTIVNE MEDICINE XXXVII NAUČNI sastanak SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Niš, 24 – 26. septembar 2003. god., Strana 157

 

 1. Jovanović R., Radovanović D., Mihajlović S.: Diabetes mellitus na Pomoravskom okrugu u periodu od 1999 – 2003.godine; Ekološka istina, XVII dani preventivne medicine Timočke krajine, Borsko jezero, 2004; 501 – 503

 

 1. Jovanović R.: Stanje uhranjenosti izbegličke populacije starih na teritoriji Pomoravskog okruga Medicinski časopis Pons 2005; 2:  33 – 40

 

 1. Jovanović R.: Značaj dijetoterapije u lečenju šećerne bolesti, Dani preventivne medicine, XXXVIII naučni sastanak sa međunarodnim učešćem, Niš, 2004; 22 – 24

 

 1. Jovanović R., Rakonjac V., Dušanov R.: Učestalost pojedinih simptoma pri proceni zdravstvenog stanja izbegličke populacije starih na teritoriji Pomoravskog okruga, Dani preventivne medicine, XXXIX naučni sastanak sa međunarodnim učešćem, Niš, 2005; 20 – 21

 1. Jovanović R., Radovanović D., Mihajlović S.: Epidemiološka situacija kardiovaskularnih oboljenja na teritoriji Pomoravskog okruga, Ekološka istina, XIX dani preventivne medicine Timočke krajine, Sokobanja, 2006; 537 – 541

 

 1. Jovanović R., Tanasković M., Nikolovski D.: Promena načina života i metabolički sindrom X,  X međunarodni kongres preventivne medicine, Vrnjačka Banja, 2008; 68

 

 1. Jovanović R., Tanasković M., Nikolovski D.: Ispravnost pojedinih životnih namirnica uzorkovanih na teritoriji Južnobanatskog okruga od 2003 – 2007.god. 11. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2008;271 – 272

 

 1. Jovanović R., Tanasković M., Nikolovski D.: Higijensko stanje naselja Mali London u blizini Pančeva, Dani preventivne medicine, XLIII međunarodni naučni skup, Niš, 2009; 22 – 24

 

 1. Jovanović R., Nikolovski D., Radulović O., Novak S.:Uticaj fizičke aktivnosti na stanje ishranjenosti dece predškolskog uzrasta, Acta Medica Medianae 2010; 49(1):17-21.

 

 1. Nikolovski D., Belojević G., Sarić – Tanasković M., Jovanović R.: Kvantitativna procena iskorišćenosti obroka u predškolskoj ustanovi u Pančevu, X međunarodni kongres preventivne medicine, Vrnjačka Banja, 2008; 81 – 85

 

 1. Sarić – Tanasković M., Nikolovski D., Jovanović R.: Procena dugoročnog uticaja zagađenog vazduha u Pančevu na zdravlje, X međunarodni kongres preventivne medicine, Vrnjačka Banja, 2008; 197

 

 1. Nikolovski D., Jovanović R., Sarić – Tanasković M.,: Ispitivanje uhranjenosti i faktora rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti roditelje i predkolske dece, 11. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2008;224 – 225

 

 1. Ranđelović V., Jovanović R., Pavlović S.:Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, Kruševac, 01 – 03. oktobar 1999.god., Strana 183 – 184

 

 1. Ranđelović V., Jovanović R., Pavlović S.: EFEKTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA sfs – paraćin i uticaj na vodoprijemnik, JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA, 28.KONFERENCIJA O AKTUELNIM PROBLEMIMA ZAŠTITE VODA, ZAŠTITA VODA ,99 ,Soko Banja, 12 – 15. oktobar, 1999.god., Strana 389– 392

 

 1. Ranđelović V., Jovanović R., Pavlović S.: KVALITET SIROVIH VODA IZVORIŠTA „RIBARE“,  JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA, 29.KONFERENCIJA O AKTUELNIM PROBLEMIMA ZAŠTITE VODA, ZAŠTITA VODA 2000 , Mataruška Banja, 06 – 09.jun, 2000.god., Strana 327– 330

 

 1. Ranđelović V., Jovanović R., Pavlović S.: EFEKTI RADA CENTRALNOG POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH vodA GRADA JAGODINE, ii savetovanje Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, Kruševac, 28 – 30. septembar 2000.god., Strana 160 – 161

 

 1. Ranđelović V., Jovanović R., Pavlović S.: HIGIJENSKA ISPRAVNOST  VODE ZA PIĆE U VODOVODU DESPOTOVAC, KVALITET VODE, Vol.3 str. 41 – 42, 2001, WW 2001 – KVALITET VODA, Broj 3, septembar, 2000/2001./ Novi Sad, 4 – 7. septembar, 2001.god.