Suzana Aćimović-Đumić

Suzana Acimovic Djumic

 

A

B

C

D

E

1

Ime I prezime  Suzana Aćimović-Đumić

2

Pozicija  (radno mesto ) nutricionista

3

Naziv institucije u kojoj radi sa punim radnim vremenom I od kada

 

Dom zdravlja  “dr.Milorad Mika Pavlović”

1989 god

4

Obrazovanje

Godina

Institucija

Oblast

5

Visoka zdravstvena škola      strukovnih studija Beograd

Strukovni  nutricionista

Dom zdravlja

Ishrana

6

Usavršavanja

kongresi, seminari i simpozijumi : UNICEF – Ishrana skolske dece I adolscenata ,Ishrana kao prediktor oralnog zdravlja , Zdravstvena ispravnost namirnica u Srbiji,Prekomeran telesna masa I gojaznost dečijeg I adolescentnog doba ,  Dijetetski suplementi, Makrobiotika , Hrana i pravilna ishrana, Ishrana i fizička aktivnost, , Prevencije u ishrani danas, Enteralna ishrana, Maligne bolesti I ishrana , član UMSS  , Cetrificate of attendance

Has attended the EASO OMTF ( Obesity Menagement Task Force)Educational Course held in Zlatibor 2012………..aktivni I pasivni učesnik predavanja iz oblasti ishrane svih populacionih grupa

 (  autor  radova  I istraživanja iz oblasti ishrane I  dijetetike ,

 poznavanje engleskog jezika I rad na kompjuteru

7

Drugi podaci koje smatrate relevantnim : Radi u službi Medicine rada Doma zdravlja , rad u savetovalištu za mlade Doma zdravlja , rad u osnovnim školama u planiranju školskih užina  I aktivan rad u Preventivnom centru Doma zdravlja .