Tatjana Manojlović

LIČNI PODACI 

Ime

  Tatjana Manojlović

Adresa

Ljubomira Stojanovića 30/19, Beograd

Telefon

0605953235

Fax

 

E-mail

tatjana.manojlovic@gmail.com

 

Državljanstvo po rođenju   Srpsko
Trenutno državljanstvo Srpsko

 

Datum rođenja [ dan, mesec, godina]

  05.11.1974. god.
Mesto rođenja Valjevo

 

Pol

  Muški     □ Ženski       x

 

Bračni status   Neudata

Venčan

x

Udovac

Razvedena

Rastavljen

 

 

 

 

RADNO ISKUSTVO

 

• Datumi (od-do)   Od 2002 –
• Naziv i adresa poslodavca Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUPa , Durmitorska 9
• Vrsta privrede ili sektor  

 

• Zanimanje ili pozicija Doktor opšte medicine
• Osnovni zadaci i obaveze Preventivni i kurativni pregledi pacijenata

 

 

 

 

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE  
 Datumi (od-do))   Od 1993 do 2001 god
• Naziv i vrsta institucije, koja nudi obrazovanje i obuku Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
• Glavni predmeti/vrsta obuke  
• Naziv stečenog zvanja Doktor opšte medicine

• Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano)

VII stepen stručne spreme

 

 

 

• Datumi (od-do))   1989 -1993
• Naziv i vrsta institucije, koja nudi obrazovanje i obuku Valjevska gimnazija
• Glavni predmeti/vrsta obuke  
• Naziv stečenog zvanja  

• Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano)

 

 

 

 

 

LIČNE VEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

MATERNJI JEZIK         Srpski

 

DRUGI JEZICI

 

    Engleski  

• Čitanje

osnovno  

• Pisanje

osnovno  

• Govor

osnovno  

 

 

Socijalne veštine

 

 

 

ORGANIZACIONE VEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke veštine i kompetencije

 

 

 

 

 

Vozačka dozvola       Da