O kursu

Poštovani saradnici,

Obaveštavamo Vas da od 15. februara 2014 počinje dvogodišnji Kurs sportske ishrane i suplementacije u organizaciji Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS), Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS), Esense i Farmalogista.

Širom sveta sportski radnici govore o tome da ishrana igra važnu ulogu u postizanju sportskih uspeha. Mnoge sportske organizacije u svetu se intenzivno bave proučavanjem ishrane sportista. S tim ciljem je i Lekarska komisija Međunarodnog Olimpijskog komiteta napravila postdiplomsku nastavu tj. kurs sportske nutricije koji je namenjen sportistima, trenerima i lekarima koji žele da se dodatno usavrše na ovom polju. Po ugledu na tu nastavu, mi smo organizovali domaći kurs sportske ishrane i suplementacije o kome vas obaveštavamo ovim putem. Cilj kursa je da analizira nutritivne potrebe u vrhunskim sportskim aktivnostima, ali takođe i da razmatra ulogu fizičke aktivnosti, ishrane i drugih faktora u promovisanju zdravih životnih stilova. Kurs koristi vrednosti novih istraživačkih tehnologija sa ciljem da isporuči inovativne programe i obezbedi tačne, sveobuhvatne, verodostojne i pristupačne informacije.

Tokom 2015. i 2016.godine održaće se predavanja uživo sa obradom 24 tematske jedinice koje bi trebalo da pruže dovoljno teorijskih i praktičnih informacija koje mogu da pomognu svim zainteresovanima za rad sa sportistima. Sva predavanja će se snimati kako bi 2015.godine započeo online verzija ovog kursa, namenjena svima koji nisu prvobitno primljeni ili nisu mogli da organizuju svoj dolazak u Beograd.

Prijava za online kurs sportske ishrane i suplementacije će biti otvorena tokom 2014. godine o čemu ćemo blagovremeno obavestiti sve članove Udruženja za medicinu sporta Srbije.