Organizacija kursa

Organizacija kursa i predavanja podrazumeva različite nastavne metode u koje spadaju:

 • predavanja sa interaktivnim sistemom glasanja u vidu pitanja i odgovora
 • prikaze slučajeva i radionice na predavanjima
 • obavezan izlazni test posle svakog predavanja kao provera znanja
 • obavezan ispit na kraju prve godine kao uslov za upis druge godine i
 • web materijale koje će svaki učesnik kursa dobiti u vidu najaktuelnijih radova i studija za svaku tematsku jedinicu, kao i reference za dodatno sticanje informacija
 • na svakom predavanju će biti predstavljen jedan od suplementa Esense ili Farmalogista

Predavanja na kursu će držati članovi Naučnog odbora:

 • Dr Vera Blaženčić – spec. higijene i magistar ishrane
 • Prof. dr Brižita Đorđević – profesor na Institutu za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta
 • Dr Ivana Baralić – doktor medicinskih nauka – odsek farmacija
 • Dr Nenad Dikić – spec. interne medicine i kardiologije, spec. baromedicine
 • Dr Milka Popović – doktor medicinske biohemije
 • Zoran Jovanović – vrhunski sportista i bodibilder
 • Dr Milica Vukašinović-Vesić – specijalista sportske medicine
 • Dr Marija Anđelković – doktor medicine
 • Dr Tamara Antić – doktor medicine

Polaznicima kursa koji budu prisustvovali svim predavanjima tokom prve i druge godine, uz položene testove znanja, biće dodeljena diploma Udruženja za medicinu sporta Srbije, kao potvrda o uspešno pohađanom kursu sportske ishrane i suplementacije. Pošto postoji realna šansa da učesnici ne mogu da prisustvuju na svih 12 predavanja, Organizacioni odbor kursa će tolerisati maksimalno jedno odsustvovanje sa predavanja, pri čemu će polaznici tu tematsku celinu morati da polože online na kraju svake godine.

Diploma je potvrda vašeg ličnog usavršavanja i edukacije, ali je takođe akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i za svaku tematsku jedinicu polaznici dobijaju dva poena. Svih 12 predavanja su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa po dva poena za slušaoce i 3 poena za predavače.

Kurs će se odvijati u edukativnom centru UMSS u prostorijama kluba “Avantura” u ulici Kralja Milana 60, Beograd.

Udruženje za medicinu sporta će dodeliti dve stipendije svojim članovima i redovnim učesnicima na seminarima u 2013.godini, čime će oni dobiti gratis učešće na kursu u 2014. godini.

Cena kursa je 1200 dinara mesečno za UMSS članove (postali članovi pre 2014.godine) i 2400 dinara mesečno za ostale učesnike koji nisu članovi UMSS ili su se učlanili u 2014.godini. Svaki učesnik mora da izvršu uplatu za svaki mesec najkasnije dva dana pre termina održavanja predavanja kako bi istom mogao da prisustvuje. Sve ostale varijante uplate su dozvoljene- uplata za više meseci, za celu godinu i sl. Prisustvo prvom predavanju moguće je uz prethodnu uplatu prve kotizacije do 14. februara. Uplatu kotizacije možete izvršiti na račun Udruženja za medicinu sporta 205-102832-52, adresa Palmotićeva 26, Beograd, PIB 100416785.