Hidracija sportista – od istraživanja do praktičnog rešenja

Predavanja u PDF obliku

Download the PDF file .

 

Download the PDF file .

 

Download the PDF file .

 

 

Video snimci predavanja:

 

 

 

Forum >>