KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE

Pregledi se obavljaju u prostorijama ordinacije sportske medicine Vita Maxima.

Pregledi se zakazuju mejlom na cis.udruzenje@gmail.com

Sva pitanja takođe možete postaviti i putem mejla cis.udruzenje@gmail.com

Biohemijske analize koje treba uraditi pre dolaska u centar su: SE, Er., Le, Tr, Hb, Ht, s-Fe, glukoza, insulin, urea, kreatinin, U-hol., HDL hol., LDL hol., trigliceridi, S-ALT, S-AST, feritin, albumini, bilirubin, kreatin kinaza i LDH.

Preporuke za pravilnu pripremu za vađenje krvi u cilju dobijanja pouzdanih rezultata:

– 12h pre vađenja krvi ne uzimati hranu i piće. Dozvoljeno je piti vodu.

– 2h pre vađenja krvi ne pušiti.

– Vaditi krv ujutru od 7h do 10h.

Napišite odgovor