KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE

Opis CIS programa

image1 Ishrana ima kompleksnu ulogu u promociji optimalnih sposobnosti sportista tokom takmičenja,obezbeđujući da mišići i centralni nervni sistem budu adekvatno snabdeveni energijom i hranljivim materijama (Luiz Burk, “Praktična sportska ishrana”). Nutritivni plan za vreme treninga i takmičenja sportista izazov je za mnoge trenere i sportske stručnjake. Razvijanje strategije u ishrani kako bi se podržala fizička sposobnost zahteva specifično poznavanje igre, potrebe igrača, kao i saznanje da npr. sportisti često menjaju boravišta između utakmica. Upravo na osnovu svih ovih činjenica, CIS je formirao svoj program u kojem se trenutno nalaze vrhunski sportisti, među kojima su i olimpijski kandidati sa kojima CIS uspešno sarađuje.

Program ishrane i suplementacije obuhvata:

image2
1. nutritivni intervju sa sportistom vezan za navike u ishrani i suplementaciji, kao i njegove trenutne želje
2. biohemijske analize krvi
3. davanje instrukcija za vođenje trodnevnog dnevnika ishrane radi procene energetskog unosa
4. nošenje akcelerometra radi procene energetske potrošnje
5. analiza dnevnika israne u elektronskoj bazi za računanje makro i mikronutrijenata
6. pravljenje plana ishrane tj. dijete
7. pravljenje programa suplementacije
8. detaljan razgovor sa sportistom prilikom predaje izveštaja (edukacija)
9. intenzivne konsultacije sa članovima centra
10. kontrolna merenja i pregledi u narednom periodu

image3

image4

Svaki sportista koji dodje u Centar za sportsku ishranu i suplementaciju, program započinje sa osnovnim biohemijskim analizama i pregledom koji sluze za uvid u opšte zdravstveno stanje. Nakon toga, stručnjaci obavljaju informativni razgovor o nutritivnim potrebama i navikama koje sportisti imaju i dijetetskim suplementima koje su koristili i kakav su efekat prethodno postigli sa njima. Veoma bitna komponenta razgovora je ona koja se odnosi na osnovni razlog obraćanja centru tj. da li sportisti žele da smanje telesnu težinu, da povećaju telesnu težinu, da povećaju mišićnu masu ili da dobiju pravilan savet o ishrani i suplementaciji.

Prilikom inicijalnog razgovora oni dobijaju upustva za vođenje dnevnika ishrane koji moraju da vode minimalno tri dana. Najveći broj studija koje su ispitivale energetski bilans sportista su koristile ovu progresivnu metodu. Dnevnik ishrane će poslužiti kvantitativnoj i kvalitativnoj proceni svakodnevne ishrane. Na osnovu analize dnevnika – deficita i suficita koji se manifestuju u unosu makro i mikronutrtijenata, onda na osnovu želja sportista i svih aspekta sporta kojim se oni bave – pravi se individualni progam ishrane i program suplementacije. Dijete zadovoljavaju sve RDA vitamina i minerala, kao i osnovne procente zastupljenosti ugljenih hidrata, proteina i masti. Daje se više opcija za svaki od pet obroka koji su obavezni, kao i preporuke šta treba uzimati pre, u toku i posle treninga. Akcenat je naravno i na kompletnoj hidrataciji o kojoj se uvek mora misliti.

Međutim, da ne bi došlo do zabune i da bi se shvatilo da ovaj program nije isto što i drugi pregledi gde se izveštaj dobija istog dana, treba shvatiti kako proces izgleda u potpunosti. Kada sportista dođe u centar, on istog dana dobija zadatak da vodi trodnevni dnevnik ishrane. Pošto to vrlo često ne traje samo tri dana već duže, vreme dobijanja izveštaja se računa od dana kada sportista donese svoj dnevnik ishrane. Dnevnik se obrađuje kroz elektronsku bazu podataka koja odgovara evropskim standardima za računanje kalorija Nakon toga se ti rezultati sa biohemijskim analizama i nutritivnim profilom sportiste, šalju svim članovima centra na razmatranje. Pravljenje programa ishrane i suplementacije zahteva najmanje dva dana jer uključuje korekcije otkrivene u računjanju dnevnika, kao i obuhvatanje plana ishrane za naredni period. Suplementaciju uporedo prave drugi članovi tima. Pošto se ovaj program razlikuje od drugih po individualnom pristupu sportisti, potrebno je vreme da se svi članovi CIS-a dogovore i usaglase svoje mišljenje, isključivo posmatrajući sportistu individulno. Upravo je to i razlika ovog programa, inače bi u suprotnom radili napamet i bez ikakvih argumenata. To praktično znači da je najbrži period u kome sportista može dobiti dijetu i suplementaciju tri dana od dana donošenja dnevnika.

Odluka o korišćenju suplemenata je lični izbor sportiste. Pre nego što krene sa uzimanjem preparata, sportista bi trebalo da uzme u obzir njihove naučno dokazane efekte, mogući neželjeni efekat kao što je pozitivan doping test i naravno – moguće štetne posledice po zdravlje. Odluku bi pre svega trebao da donese na osnovu individualne procene koja je urađena u Centru za sportsku ishranu i suplementaciju i saveta koji je dat. Pošto Centar za sportsku ishranu i suplementaciju ne želi da favorizuje ni jedan brend ili distributera, sportisti se daje spisak grupa suplemenata za koje postoje jasni naučni dokazi da utiču na sportsku sposobnost, ali kada se upotrebljavaju po određenom protoloku i u specifičnoj sportskoj situaciji. U protivnom, suplementacija neće dati željene rezultate.

I naravno, sportisti posle pocetka programa, ostaju pod konstantnim nadzorom stručnjaka iz centra kako bi se pratili efekti. Shodno dosadašnjem iskustvu, da bi se primetili rezultati programa potrebno je oko tri do četiri nedelje. Kontrole služe da bi se izvršile korekcije u dijeti i suplementaciji, jer sportista uvek ima pravo izbora i sugestije ukoliko mu nešto ne odgovara.

image5

Napišite odgovor